SG SAFEWISE POŽAREVAC

Ovlašćeno preduzeće za zaštitu na radu

Visokokvalifikovani stručnjaci i inžinjeri različitih profila sa dugogodišnjim radnim iskustvom na poslovima koji su sposobni da ponude rešenje za specifične probleme kao i stručnu tehničku podršku.

USLUGE

Bezbednost i zdravlje na radu

Za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu SG Safewise doo Požarevac poseduje odgovarajuće licence resornog ministarstva

Savetnik za bezbednost u transportu opasnog tereta

ADR savetnik

Zaštita od požara

Ko treba da izradi pravila ZOP?

Zaštita životne sredine

Zakon o upravljanju otpadom propisuje obavezu izrade Plana upravljanja otpadom

Vanredne situacije

Smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje vanrednim situacijama

Zaštita podataka o ličnosti